Dlaczego Twoje dziecko uczęszczając do żłobka, zyskuje większe szanse?

Okres do 6 roku życia, a w tym właśnie 3 pierwsze lata, są niezwykle ważne dla kształtowania się percepcji dziecka, nabywania doświadczeń i podstawowych umiejętności na poziomie poznawczym i komunikacyjnym. Istotnym przemianom w tym czasie podlega także relacja dziecka z otoczeniem. Żłobek wprowadza dziecko w świat dotąd dla niego obcy. Do dziecka zaczynają docierać różne bodźce, na tym etapie jeszcze nierozpoznane i wiadomości ze świata, którego też jeszcze nie zna. Dzięki stopniowaniu kontaktu z otoczeniem, dziecko uczy się istnienia nowych przedmiotów, przestrzeni, a co najważniejsze osób. Przebywanie dziecka w grupie już na wczesnym etapie, uczy tego kontaktu. A ten w procesie dalszego rozwoju, wspiera zdolności społeczne i umiejętność współżycia z rówieśnikami, wyposażając dziecko w podstawy do prawidłowych postaw społecznych. Kadra pedagogiczna dbając o  rozwój dziecka, na tym etapie wymagający szczególnej uwagi, proces ten traktuje bardzo indywidualnie. Poznawanie więc stopniowane jest odpowiednio do predyspozycji dziecka i jego zdolności adaptacyjnych.

Dlaczego Twoje dziecko uczęszczając do żłobka, zyskuje większe szanse:

  • znacząca część zdolności poznawczych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia, zgodnie z badaniami wczesna opieka i edukacja pozytywnie wspiera rozwój intelektualny i  emocjonalny dzieci
  • obecność dziecka w grupie i jego pierwsze kontakty z rówieśnikami, stwarzają szansę na większy rozwój jego dojrzałości emocjonalnej i kompetencji społecznych w dalszym okresie życia
  • poznawanie nowego otoczenia i innych osób, niż te znane ze środowiska domowego sprzyja budowaniu pozytywnych relacji między rodziną a światem zewnętrznym;
  • grupa rówieśnicza i nawiązywane w niej pod kierunkiem wychowawcy pierwszych kontaktów stymuluje umiejętności językowe – poznawania i wypowiadania sylab oraz formułowania pierwszych słów
  • wychowanie żłobkowe jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się
  • wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu o doświadczenia rówieśników
  • obecność dziecka w grupie żłobkowej stwarza nauczycielom okazję do jego profesjonalnej obserwacji i zauważenia ewentualnych niepokojących zachowań czy niedostatku podstawowych aktywności/umiejętności – wychowawca we współpracy z rodzicami może rozwijać i korygować zaburzone funkcje dziecka
  • żłobek pomaga skutecznie kształtować gotowość dziecka do opieki i edukacji przedszkolnej

Autor:

Agata Lapierre-Mróz

Współwłaścicielka żłobka oraz klubu kolejowa42.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wiadomość

Current day month ye@r *