Okres do 6 roku życia, a w tym właśnie 3 pierwsze lata, są niezwykle ważne dla kształtowania się percepcji dziecka, nabywania doświadczeń i podstawowych umiejętności na poziomie poznawczym i komunikacyjnym. Istotnym przemianom w tym czasie podlega także relacja dziecka z otoczeniem. Żłobek wprowadza dziecko w świat dotąd dla niego obcy....